O NAS

W Poli Tomorrow wierzymy w siłę współpracy. Wiemy, że nie wystarczy tylko dobry pomysł. Chcemy być partnerem w realizacji Twojej innowacji.

Poli Tomorrow jest akceleratorem o charakterze korporacyjnym. Powstało we współpracy Poli oraz Design Thinking Institute.

PARTNERZY

JAKIMI POMYSŁAMI JESTEŚMY ZAINTERESOWANI?

Poszukujemy rozwiązań z dziedziny termoformowania tworzyw sztucznych i papieru.

Jesteśmy otwarci na ciekawe pomysły dotyczące różnych obszarów technologicznych np. inżynieria produkcji, informatyzacja procesów produkcji, modyfikacje polimerów.

Interesują nas projekty wyróżniające się od rozwiązań dostępnych na rynku w poniższych obszarach:

CO MOŻEMY TOBIE ZAPROPONOWAĆ?

Oferujemy wsparcie ekspertów technologicznych Poli, możliwość korzystania z potencjału produkcyjnego w celu opracowania MVP/prototypu, pomoc w przeprowadzeniu badań i testów rynkowych oraz w konsultacjach z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Jednocześnie proponujemy pomoc doświadczonych mentorów Design Thinking Institute w zakresie rozwoju strategii firm i startupów. Od 5 lat tworzymy procesy oparte na metodzie design thinking, pozwalające na zastosowanie nowego spojrzenia w rozwiązywaniu problemów. Z design thinking korzystają m.in. Google, IBM, Braun.

Na czas akceleracji zapewniamy również możliwość korzystania z biura Design Thinking Institute w Warszawie, ul. Racławicka 99.

Oferujemy możliwość sfinansowania prac wdrożeniowych do 1 mln PLN.

Alians pomiędzy akceleratorem Poli Tomorrow a Twoim startupem pozwoli Ci na:

ZESPÓŁ

PROCES DZIAŁANIA

Pomysł jest Twój. Nasz akcelerator zapewnia wsparcie i umożliwia przyspieszenie rozwoju projektu. Bierzemy udział w procesie formułowania i opracowywania pomysłu pod kątem potrzeb rynku, wykonalności technicznej oraz wstępnej oceny opłacalności. Często bowiem niewielkie zmiany w oryginalnym pomyśle decydują o zasadności jego realizacji. Napisz do nas lub wyślij nam krótki opis swojej idei.
GRAFIKA PROCES

ETAP 1 Desirability

Wykorzystując metodę design thinking, testujemy pomysł w warunkach warsztatowych. Na tym etapie weryfikujemy potrzeby użytkowników, dotyczące planowanego produktu czy usługi. Tworzymy założenia do modelu biznesowego, opracowujemy plan prototypowania i testowania oraz przygotowujemy wstępną wersję prototypów. Na tym etapie sprawdzamy potencjał pomysłu.

KROKI

 • zgłoszenie pomysłu
 • ocena (potencjału) przez ekspertów technologicznych i wstępna akceptacja
 • preakceleracja DTI (business model canvas, weryfikacja potrzeb użytkowników, wyznaczenie planu prototypowania i testowania, wstępna wersja prototypu, przygotowanie prezentacji)
 • prezentacja pomysłu
 • akceptacja projektu przez Poli
 • skierowanie do kolejnego etapu

ETAP 2 Feasibility

Wykorzystując potencjał badawczo-rozwojowy i produkcyjny Poli, przygotowujemy zaawansowaną wersję MVP, prototyp lub serię pilotażową produktu. Pozwoli to na przetestowanie pomysłu w rzeczywistym środowisku produkcyjnym oraz zweryfikowanie przyjętych założeń.

KROKI

 • praca nad projektem w środowisku Poli (rozwój projektu w środowisku produkcyjnym, stworzenie zaawansowanej wersji prototypu lub serii pilotażowej)
 • analiza wyników
 • akceptacja projektu przez Poli
 • skierowanie do kolejnego etapu

ETAP 3 Viability

Po podjęciu decyzji o formie wdrożenia, następuje podpisanie umowy regulującej zasady współpracy, dotyczącej komercjalizacji nowego produktu lub usługi np. wykupienie praw autorskich, pozyskanie inwestora, partnerstwo biznesowe.

KROKI

 • decyzja o formie współpracy
 • implementacja

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ